3/16/11

හැරී පෝටර් සහ පනික්ශියාගේ ආඥාව[Harry Potter and the Order of the Phoenix ] • චිත්‍රපටය :....................................... හැරී පෝටර් සහ පනික්ශියාගේ ආඥාව
 • අධ්‍යක්ෂණය:................................  ඩේවිඩ් යෙට්ස්
 • එලිදැක්වීම:................................... 2007 ජූලී
 • File ආකාරය: .............................. (MKV)
 • වර්ගය:............................................ Adventure | Family | Fantasy | Mystery
 • තැටි ගණන:.................................. 1
 • File දාරිතාව:................................ 700Mb
 • තිර ප්‍රමාණය:................................ 1280x528
 • භාෂාව:............................................ ඉංග්‍රීසි
 • උපැසිරසි:....................................... ඉංග්‍රීසි
 • දාවන කාලය:.............................. පැ2 වි 10

Artigos Relacionados

1 comments:

ලහිරු ඩිලාන් said...

බොහොම ඉස්තුති මචෝ mkv format එකෙන් දෙන එක ලොකු දෙයක් කොලිට්ය අඩුවකුත් නැ වීඩ්යෝ එක බරත් නැ

September 10, 2011 at 10:52 AM

Post a Comment