4/5/11

කින්ග්ස් ස්පීච්-The King’s Speech (2010) 720p BRRip 600MB

අද ලියෝගේ දන්සැලෙන් ඔයාලට දෙන්න යන්නේ අග්‍රගන්‍ය සිනමාපටයක්. මේ වසරේ ඔස්කාර් සම්මාන වලිනුත් පිදුම් ලැබුව ඒ සිනමා පටය තමයි