5/11/12

බයිස්කෝප් එකත් හොයලම Download කරලා දෙන මෘදුකාංගයක් ගැනයි අද :: Express Filesඔන්න අද නම් බයිස්කෝප් එකක් නෙවෙයි, බයිස්කෝප් Download කරගන්න තවත් ලේසි විදියක් ගැන කියන්නයි යන්නේ. අහම්බෙන් වගේ මටත් ලැබුනේ. මේ තමයි Express Files කියන Download Manager එක.