3/23/11

බිග් මාමාස්-Big Mommas Like Father Like Son (2011) DVDR5 400MB

අද අපි අපේ Bl අදog 1n දෙන්න යන්නෙ අළුත්ම අළුත් හාස්‍ය රසය උපදවන චිත්‍රපටියක්. බයිස්කෝප් බලන්න කැමැති අයට හොදට හිනා වෙන්න නම් බලන්නමිනීමරුවෙක් ඇල්ලීමට තම 17 හැවිරිදි පුත්‍රයා සමඟ කාන්තාවක් ලෙස වෙස්මාරු කරගත් FBI රහස් පරීක්ෂකයෙක් වටා ගෙතුන චිත්‍රපටය තමයිBig Mommas Like Father Like Son


  • චිත්‍රපටය :....................................... බිග් මාමාස් 
  • එලිදැක්වීම:................................... 2011 පෙබරවාරී
  • File ආකාරය: .............................. (MKV)
  • වර්ගය:............................................  Comedy
  • තැටි ගණන:.................................. 1
  • File දාරිතාව:................................ 600Mb
  • තිර ප්‍රමාණය:................................ 656x368
  • භාෂාව:............................................ ඉංග්‍රීසි
  • උපැසිරසි:....................................... ඉංග්‍රීසි
  • දාවන කාලය:.............................. පැ1 වි 39

Artigos Relacionados

0 comments:

Post a Comment