5/10/11

නව දෙනාම මැරිලා:::Nine Dead (2010) 720p BRRip 525MB::freemoveez.blogspot.com

නව දෙනාම මැරිලා
 

කතාව

මුහුණ ආවරණය කරගත් අවිකරුවෙක් විසින් අමුත්තන් 9 දෙනෙක් පැහැර ගන්නා අතර ඔවුන් අතර සන්නිවේදනය ඔවුන්ට බේරීමට එකම මාර්ගය ලෙස පවසනවා.ඔවුන් එකිනෙකාට තියෙන සම්බන්ධය සොයාගන්නා තුරු සෑම විනාඩි 10කට වරක් එක් අයෙක් බැගින් ඝාතනය කරනවා. ඒ අය ඒ උගුලෙන් ගැලවෙයිද? කී දෙනෙක් වෙඩි පහරට ගොදුරු වෙයිද? බලලාම ඉන්නකෝ.වැඩිපුර විස්තර  

ෆයිල් ආකාරය:…………………..Matroska
වර්ගීකරණය:……………………Crime | Drama | Horror
ෆයිල් ප්‍රමාණය:………………..525 MB
තිර ප්‍රමාණය:………………. 1280×720
භෂාව:……………….. English
උපසිරැසි:………………. none
ධාවන කාලය:…………..[ 1h 26mn


  1. කොටස
  2. කොටස
  3. කොටස Artigos Relacionados

0 comments:

Post a Comment